O nama

Sjedište Udruge Eko Brezna: Vjekoslava Bacha 7, 35000 Slavonski Brod. Osnovana je 29.01.2014.godine i djeluje na području Brodsko-posavske županije.

Većina članova udruge sudjeluje u provedbi EU projekata ( projektni tim, polaznici edukacija, eksperti) te svoja znanja i vještine nesebično dijele i razmjenjuju sa članovima sličnih udruga na području RH.

MISIJA udruge je priprema i provedba projekata usmjerenih na razvoj lokalne zajednice.

VIZIJA udruge je postati centar kompetencija za razvoj civilnog društva.

 

Područje djelovanja udruge: Razvoj civilnog društva.

 

Glavni ciljevi udruge su:

 • Razvoj demokratske političke kulture
 • Razvoj društvenog kapitala u lokalnoj zajednici
 • Razvoj socijalne djelatnosti

 

Ostala područja djelovanja udruge Eko Brezna su:

 • Demokratska politička kultura
 • Gospodarstvo
 • Kultura i umjetnost
 • Međunarodna suradnja
 • Obrazovanje, znanost i istraživanje
 • Održivi razvoj
 • Socijalna djelatnost
 • Zaštita okoliša i prirode
 • Sport II.

 

Ostali ciljevi udruge su:

 • Stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetništva mladih, žena i ostalih ranjivih skupina u lokalnoj zajednici
 • Razvoj i unaprjeđenje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici
 • Promocija zdravih stilova života
 • Promocija kulture i umjetnosti u lokalnoj zajednici
 • Razvoj i promocija permakulture, ekoloških znanja i vještina, primjenjivih modela i tehnologija
 • Stvaranje preduvjeta za razvoj socijalnog/društvenog poduzetništva
 • Promocija turističke ponude lokalne zajednice
 • Upoznavanje i povezivanje različitih kultura, razumijevanje i tolerancija
 • Razmjena i širenje informacija te globalno povezivanje s istim i sličnim udrugama
 • Aktivizam i poticanje kreativnosti kod mladih te njihovo usmjeravanje prema cjeloživotnom učenju i usavršavanju
 • Promocija građanskog odgoja, demokratske i političke kulture u lokalnoj zajednici
 • Informiranje i educiranje članova lokalne zajednice s ciljem aktivnog sudjelovanja u rješavanju problema u lokalnoj zajednici
 • Promocija ekološke svijesti te brige za okoliš
 • Razvoj mehanizama suradnje i partnerstva stanovnika ruralnog područja i lokalne/regionalne samouprave
 • Izgradnja partnerskih odnosa s civilnim sektorom, donositeljima odluka u zajednici, obrazovnim institucijama i drugim lokalnim dionicima u svrhu postizanja ciljeva za dobrobit djece, mladih kao i čitave lokalne zajednice.

 

Djelatnosti udruge kojima se ostvaruju ciljevi udruge su:

 • edukativne aktivnosti usmjerene podizanju kapaciteta udruga civilnog društva u lokalnoj zajednici
 • edukacija i savjetovanje o pripremi i provedbi projektnih prijedloga za domaće i EU izvore financiranja
 • Aktivnosti usmjerene ka osnaživanju ranjivih skupina kroz informiranje, savjetovanje i educiranje
 • Pružanje izvaninstitucionalnih socijalnih usluga u zajednici
 • priprema, organizacija i provođenje edukacija za višu kvalitetu ponude, razvoj ruralnog turizma, proizvodnju hrane i gospodarske aktivnosti
 • edukacija i savjetovanje o socijalnom/društvenom poduzetništvu
 • savjetovanje i podrška članovima udruge u pripremi i realizaciji vlastitih razvojnih programa
 • edukacija i savjetovanje o modelima i izvorima financiranja dionika u lokalnoj zajednici
 • aktivnosti usmjerene razvoju socijalnog dijaloga između organizacija civilnog društva i lokalne samouprave
 • provođenje mjera za poboljšanje kvalitete života u lokalnoj zajednici
 • rekreativno-zabavni sportski i kulturni sadržaji
 • provođenje mjera i aktivnosti u svrhu zaštite okoliša u funkciji ruralnog razvoja i turističke djelatnosti
 • suradnja i umrežavanje udruge sa ostalim udrugama i organizacijama u svrhu ostvarivanja ciljeva udruge
 • informiranje i savjetovanje mladih u području razvoja kompetencija te priprema za uključivanje na tržište rada
 • priprema i provedba projekata za nacionalne, europske i međunarodne fondove za poboljšanje kvalitete života u lokalnoj zajednici
 • osmišljavanje i provođenje neformalnih oblika obrazovanja za izgradnju civilnog društva
 • organiziranje i provedba radionica, informativnih predavanja te neformalnih edukacija za djecu i mlade
 • organiziranje predavanja, debata, tribina, okruglih stolova vezanih uz teme zanimljive mladima
 • uključivanje volontera u rad Udruge kroz volonterske aktivnosti i edukacije za volontere
 • organizacija radionica, predavanja, seminara, kampanja, sajmova u svrhu promocije kulture i umjetnosti u lokalnoj zajednici
 • ostvarivanje partnerske suradnje s drugim organizacijama civilnog društva, donositeljima odluka u Zajednici, obrazovnim institucijama i drugim lokalnim dionicima svrhu postizanja ciljeva
 • priprema i izdavanje promidžbenih materijala i sl. vezanih za djelatnost udruge u skladu sa Zakonom o izdavačkoj djelatnosti
 • ostali pogodni oblici djelovanja kao i djelatnosti, kojima se stječe prihod, a u skladu s posebnim propisima, u svrhu ostvarivanja ciljeva Udruge