Udruga Eko Brezna nositelj novog EU projekta ”Dobra klima za turizam”

Datum objave: 18. 3. 2020.

Dana 11.03.2020. Udruga Eko Brezna potpisala je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za EU projekt ”Dobra klima za turizam” u sklopu Poziva ”Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama” financiran iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projekt provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu s Veleučilištem u Slavonskom Brodu.

NAZIV PROJEKTA: DOBRA KLIMA ZA TURIZAM (KK.05.1.1.02.0021)

KRATKI OPIS PROJEKTA:

Kroz projekt će se provesti primijenjeno istraživanje prilagođenosti turističke ponude u ruralnom području Slavonije i Baranje na klimatske promjene, a kao rezultat bit će izrađen Prijedlog mjera za prilagodbu turističke ponude u cilju ostvarivanja većih prihoda i smanjenja ekološkog otiska. Prilikom istraživanja prvo će se utvrditi koliko su dionici (poduzetnici u turizmu i potporne institucije) upoznati s problemom i dinamikom klimatskih promjena, te koje su njihove posljedice za ruralno područje i sektor ruralnog turizma. Istraživanje će paralelno analizirati i spremnost potpornih i drugih institucija u ovom području da pomognu poduzetnicima u turizmu u borbi s klimatskim promjenama. Istraživat će se i osviještenost poljoprivrednika o mogućnostima prilagodbe putem prelaska na ekološku poljoprivredu te o mogućnostima korištenja obnovljivih izvora energije. Na taj način povezat će se ova 3 sektora i istražiti na koji se način, međusobnom suradnjom, mogu prilagoditi nadolazećim klimatskim promjenama, unaprijediti turističku ponudu te smanjiti ekološki otisak i utjecaj sezonalnosti na ruralni turizam u ovom području. Tijekom istraživanja vršit će se anketiranje, terenske posjete, analize, prikupljanje i obrada podataka te interpretacija podataka.

Aktivnosti:

  1. Organizacija i provedba primijenjenog istraživanja

 U sklopu ove aktivnosti uspostavit će se stručni tim za provedbu istraživanja te izraditi metodologija istraživanja uz konzultacije s dionicima projekta kao i nabaviti oprema potrebna za njegovu provedbu. Kao rezultat primijenjenog istraživanja, izradit će se Prijedlog mjera prilagodbe klimatskim promjenama turističkog sektora Slavonije i Baranje.

  1. Podizanje svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama te osiguravanje javne dostupnosti podataka i projektnih rezultata

U svrhu podizanja svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama te osiguravanja javne dostupnosti podataka i projektnih rezultata, organizirat će se panel rasprave, okrugli stolovi, info dani, stručni skupovi, javno predavanje te razne radionice za dionike projekta.

Svi podaci kao i rezultat projekta bit će javno dostupni dionicima projekta i široj javnosti na lokalnoj i nacionalnoj razini i to putem web stranica i društvenih mreža prijavitelja, partnera i dionika projekta na kojima će se objaviti rezultati provedenog primijenjenog istraživanja i Prijedlog mjera prilagodbe klimatskim promjenama.

  1. Jačanje kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja

U svrhu jačanja stručnog znanja te razmjene iskustava vezanih za područje primijenjenih istraživanja, ali i u svrhu praćenja promjena i novosti u području klimatskih promjena u ruralnom turizmu te njihovih utjecaja na njegov održivi razvoj i mogućnostima prilagodbe na novonastale klimatske promjene, organizirat će se stručna usavršavanja članova istraživačkog tima.

  1. Upravljanje projektom
  2. Informiranje i vidljivost

CILJ I OČEKIVANI REZULTAT PROJEKTA:

Cilj projekta je istražiti prilagođenost turističke ponude u ruralnom području Slavonije i Baranje na klimatske promjene u cilju ostvarivanja većih prihoda uz manji ekološki otisak, a očekivani rezultat je izrađen Prijedlog mjera za prilagodbu turističke ponude klimatskim promjenama.

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta iznosi 3.106.860,44 kn.

Iznos bespovratnih sredstava koji sufinancira EU je 2.623.708,11 kn, a sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost iznose 360.341,62 kn.

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

Provedba projekta traje 36 mjeseci od 02. ožujka 2020. do 02. ožujka 2023. godine.

Kontakt:

Lidija Vukojević, voditeljica projekta

E-mail: lvukojevic@gmail.com

Mob: 091 574 43 71