Naše djelovanje

Udruga Eko Brezna osnovana je u siječnju 2014. godine, kao odgovor na aktualne potrebe lokalne zajednice. Misija udruge je priprema i provedba projekata i programa usmjerenih ka razvoju lokalne zajednice, a vizija je postati centar kompetencija za razvoj civilnog društva.

Glavni ciljevi udruge definirani Statutom su:

 • Razvoj civilnog društva
 • Razvoj društvenog kapitala u zajednici
 • Razvoj, unapređenje i promocija socijalnih usluga u zajednici
 • Popularizacija STEM-a i STEAM-a

 

Ostali ciljevi Udruge su:

 • Promocija cjeloživotnog učenja
 • Promocija važnosti razvoja medijske, financijske, čitalačke i digitalne pismenosti
 • Promocija važnosti razvoja zdravstvene i građanske pismenosti
 • Promocija građanskog odgoja, demokratske i političke kulture u lokalnoj zajednici
 • Promocija ljudskih prava
 • Promocija prevencije svih oblika nasilja
 • Promocija i razvoj volonterstva
 • Stvaranje preduvjeta za razvoj poduzetništva mladih, žena i ostalih ranjivih skupina u lokalnoj zajednici
 • Stvaranje preduvjeta za razvoj socijalnog/društvenog poduzetništva
 • Promocija zdravih stilova života i životnih navika
 • Promocija prevencije svih oblika ovisnosti, unaprjeđenje i zaštita zdravlja
 • Promocija ekološke svijesti te brige za okoliš te podizanje svijesti o klimatskim promjenama i prilagodbi istima
 • Razvoj i promocija permakulture, ekoloških znanja i vještina, primjenjivih modela i tehnologija
 • Promocija kulture i umjetnosti u lokalnoj zajednici
 • Umrežavanja i suradnja s istim i sličnim udrugama
 • Informiranje i educiranje članova lokalne zajednice s ciljem aktivnog sudjelovanja u rješavanju problema u lokalnoj zajednici
 • Izgradnja partnerskih odnosa s civilnim sektorom, donositeljima odluka u zajednici, znanstvenim i obrazovnim institucijama te drugim lokalnim dionicima u svrhu postizanja ciljeva za dobrobit djece, mladih kao i čitave lokalne zajednice.

 

Uočene potrebe u lokalnoj zajednici navele su nas da svoje aktivnosti nastavimo usmjeravati, s jedne strane, na jačanje kapaciteta udruga civilnog društva, a s druge strane, na jačanje kapaciteta jedinica lokalne samouprave kao značajnog izvora financiranja i preduvjeta održivosti udruga, ali i obrazovnih institucija kao važnog dionika za razvoj društvene i lokalne zajednice. Važna je međusektorska suradnja koja najbolje može doprinijeti ravnomjernom razvoju lokalne zajednice, društvenog kapitala te socijalne uključenosti. Također, velik broj nezaposlenih osoba koje pripadaju ranjivim skupinama u društvu, potaknuo nas je na aktivnosti usmjerene ka jačanju njihovih znanja i vještina potrebnih za tržište rada, osobito za rad u civilnom sektoru. Dodatno uz to, provodimo aktivnosti koje doprinose zaštiti i očuvanju okoliša, prilagodbi klimatskih promjena, promociji medijske, čitalačke, financijske pismenosti, također kao dio razvoja lokalne zajednice ali i civilnog sektora.

Mreža naših partnera i suradnika: Bebrinska udruga mladih BUM, Udruga osoba s invaliditetom Loco Moto, Vivak-udruga za kreativni razvitak djece i mladih, Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč, Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije, Udruga LIMA, Ženski košarkaški klub Brod na Savi, Enas – organizacija mladih, Udruga Struka, Udruga CONNECT IT, Udruga, Udruga za edukaciju, zaštitu i informiranje potrošača – eZIP, Lokalna akcijska grupa Posavina, Lokalna akcijska grupa Slavonska ravnica, Lokalna akcijska grupa Zapadna Slavnonija, Savez gluhih i nagluhih osoba BPŽ, Udruga gluhih i nagluhih osoba BPŽ, Udruga Niteo, Udruga Plavi cvijet, Udruga Zdrav život, Društvo multiple skleroze BPŽ, Informativno pravni centar i mnogi drugi predstavnici civilnog sektora u našoj županiji.

Udruga Eko Brezna dugi niz godina provodi projekte za doprinos razvoju lokalne zajednice, projekte financiranje iz EU fondova (bespovratna sredstva) te je tako stekla bogato iskustvo u područjima kao što su poznavanje mehanizama financiranja putem EU fondova, ali i domaćih izvora, poznaje problematiku rada i održivosti udruga u malim, lokalnim i ruralnim sredinama i sl. Naše napore nastavljamo ulagati u razvijanje suradnje među organizacijama civilnog društva, znanstvenim i obrazovnim institucijama te jedinicama lokalne samouprave usmjerenima ka poboljšanju kvalitete života svih stanovnika na području Brodsko-posavske županije. Na taj način doprinosimo učinkovitom korištenju svih resursa zajednice.

Uspješnost naših programa i projekata potvrđena je:

 • pozitivnom evaluacijom aktivnosti od strane korisnika,
 • širenjem mreže udruga i institucija s kojima surađujemo,
 • povećanim brojem korisnika,
 • širenjem spektra projektnih aktivnosti ovisno o potrebama zajednice,
 • uspostavom Lokalnog info centra za udruge kao neformalnog sustava podrške za
 • organizacije civilnog društva s područja Brodsko-posavske županije

Ulaganje u edukaciju daje velike rezultate u odnosu na uložena financijska sredstva, ali svijest o tome je kod nas još uvijek nedovoljno razvijena. Pristup tima udruge Eko Brezna je obrazovni, usmjeren na podizanje svijesti stanovnika o važnosti preuzimanja proaktivne uloge u poboljšanju kvalitete života, aktivizma i sudjelovanja u organizacijama civilnog društva, i to putem informiranja, savjetovanja i edukativnih radionica te uz primjenu inovativnih metoda poučavanja.


Instant Max AI