Gostovanje na okruglom stolu “Besplatna pravna pomoć”

Datum objave: 16. 11. 2023.
Naša dopredsjednica Lidija Vukojević sudjelovala je danas na Okruglom stolu “Besplatna pravna pomoć” kojeg je organizirao Informativno pravni centar u Slavonskom Brodu. Naša Lidija, kao voditeljica projekta Potrošač na prvom mjestu!, imala je priliku predstaviti projekt odnosno naglasiti kako je građanima potrebna i besplatna pravna pomoć ili podrška u ostvarivanju njihovih potrošačkih prava, u skladu s poveljom EU poveljom o temeljnim ljudskim pravima.
Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.