Sudjelujte u online anketiranju o informiranosti potrošača javnih usluga na području Brodsko-posavske županije

Datum objave: 04. 10. 2023.

//SUDJELUJ I TI U ISTRAŽIVANJU O ZAŠTITI POTROŠAČA//

Udruga Eko Brezna provodi istraživanje o informiranosti potrošača javnih usluga o svojim pravima koja proizlaze zakonskih odredbi Zakona o zaštiti potrošača. Istraživanje se provodi na području Brodsko-posavske županije u okviru projekta Potrošač na prvom mjestu! kojeg provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu s Udrugom za edukaciju, zaštitu i informiranje potrošača.

Znaš li što Zakon o zaštiti potrošača definira kao javne usluge?
Smatrate li da ste kao potrošač na tržištu javnih usluga dovoljno zaštićeni?
Znate li gdje se možete obratiti za podršku ukoliko smatrate da su vaša prava kao potrošača javnih usluga narušena?
…..
samo su neka od pitanja u ovoj kratkoj anketi koja je pred vama…
Podijelite nam svoja mišljenja i zainteresiranost za temu!!!

Link za anketu: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdl6a5cIKFMEWyXwJW8CQbGG2oNL97SFYrnepu2mJ7yFh67bA/viewform?usp=sf_link

Ove ankete namijenjene su svim punoljetnim stanovnicima Brodsko-posavske županije.

#impact4values
#zaštita potrošača
#novaznanja
#pravapotrošača

Informiraj se, sudjeluj, djeluj…

 

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.

Immediate Unity