1. webinar u okviru programa I4V – Provedbena radionica

Datum objave: 28. 9. 2023.

Danas smo sudjelovali na prvom webinaru – Provedbena radionica u okviru programa IMPACT4VALUES, a koji je organizirala Zaklada Slagalica za korisnike projekata u okviru spomenutog programa. U okviru I4V programa Udruga Eko Brezna provodi projekt Potrošač na prvom mjestu! u partnerstvu s Udruga za edukaciju, zaštitu i informiranje potrošača e-ZIP.

Danas smo imali priliku s našom administratoricom proći kroz sve korake potrebne za kvalitetnu provedbu projekta (provedba, izvještavanja, ostvarivanje rezultata, dokumentiranje dokaza i sl.).

Ovo je bila jedna vrlo pozitivna radionica, gdje smo dobili puno korisnih savjeta ali i istovremeno smo osjetili kontinuiranu podršku naše administratorice na koju možemo računati tijekom cjelokupne provedbe projekta. Ovo je zaista izvrstan pristup u radu s Korisnicima koji provode projekte na terenu. Međusobna podrška, razumijevanje i nova znanja doprinijet će kvalitetnoj provedbi našeg projekta. Prvi mjesec provedbe projekta je iza nas, veseli nas daljnja provedba aktivnosti i ostvarivanje svih zadanih ciljeva i rezultata, posebice zato što će sve što odradimo i ostvarimo poboljšati kvalitetu života svih stanovnika u lokalnoj zajednici.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.