NOVI PROJEKT U UDRUZI EKO BREZNA – Potrošač na prvom mjestu!

Datum objave: 06. 9. 2023.

S velikom radošću i zadovoljstvom objavljujemo da smo 1.9.2023. započeli s provedbom novog projekta naziva Potrošač na prvom mjestu! koji provodimo u partnerstvu s Udruga za edukaciju, zaštitu i informiranje potrošača e-ZIP. Projekt se financira u okviru programa IMPACT4VALUES.

            IMPACT4VALUES je slovensko-hrvatski program podrške organizacijama civilnog društva koje svojim djelovanjem promiču i štite europske vrijednosti. Program pruža financijsku i organizacijsku podršku manjim organizacijama kako bi mogle bolje pridonijeti zaštiti, promicanju i podizanju svijesti o temeljnim pravima i vrijednostima EU-a.

CILJEVI PROJEKTA POTROŠAČ NA PRVOM MJESTU!:
Opći cilj: Doprinijeti primjeni povelje EU o temeljnim pravima u dijelu koji se odnosi na zaštitu prava potrošača.
Specifični cilj 1: osigurani preduvjeti za osnivanje i rad savjetodavnih tijela/povjerenstava za reklamacije,
Specifični cilj 2: povećana svijest potrošača o pravima iz povelje EU.

Kratki info o projektu: Prema novom Zakonu o zaštiti potrošača (NN 19/2022) čl.26, st.2, predstavnička tijela JLS koja odlučuju o pravima i obvezama potrošača – korisnika javnih usluga iz članka 25. Zakona, dužna su osnovati savjetodavno tijelo u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača i kojem se potrošači mogu obratiti u slučaju bilo kakvog upita/problema vezanog uz zaštitu svojih prava. Isto tako, trgovac koji pruža javne usluge dužan je osnovati povjerenstvo za reklamacije potrošača u čijem radu sudjeluje i predstavnik udruge za zaštitu potrošača. Iako je zakonodavac predvidio primjenu ove obveze od 22.5.2023., problem leži u činjenici da veliki broj JLS (osobito u ruralnim područjima), kao i trgovaca, nisu spremni za njezinu implementaciju iz različitih razloga kao što su nedovoljna informiranost, nedostatak kapaciteta, nepostojanje udruga za zaštitu potrošača na području neke JLS i sl. Izostankom primjene ovih zakonskih odredbi, potrošači se dovode u neravnopravan položaj, nemaju mogućnost ostvariti svoja zakonska prava, potencijalne su žrtve nepoštenih i nepravednih trgovačkih praksi, što sve dovodi do smanjene kvalitete života takvih potrošača, osobito u svjetlu činjenice da uglavnom žive na nerazvijenom, ruralnom području u Slavoniji, u BPŽ koja spada u županije s najnižim stupnjem razvijenosti.
Ovim projektom JLS-ima ćemo pružiti informacije i savjetodavnu podršku i na taj način osigurat ćemo preduvjete za osnivanje i rad savjetodavnih tijela/povjerenstava za reklamacije. Istovremeno ćemo povećati svijest potrošača o tome da je zaštita potrošača temeljno pravo iz Povelje EU te da to svoje pravo mogu i trebaju koristiti. Također, vršit ćemo monitoring primjene čl.26.st.2 iz Zakona o zaštiti potrošača.

Financirano sredstvima Europske unije. Izneseni stavovi i mišljenja su stavovi i mišljenja autora i ne moraju se podudarati sa stavovima i mišljenjima Europske unije ili Europske izvršne agencije za obrazovanje i kulturu (EACEA). Ni Europska unija ni EACEA ne mogu se smatrati odgovornima za njih.