ZAVRŠNA KONFERENCIJA PROJEKTA DOBRA KLIMA ZA TURIZAM

Datum objave: 22. 5. 2023.
19. 5. 2023. smo održali Završnu konferenciju projekta Dobra klima za turizam kojeg provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu. 🌍♻️. Konferenciju smo održali na imanju “Tucina kuća” u Staroj Kapeli, na jednom od primjera dobre prakse ruralnog turizma na našoj županiji. Na konferenciji su predstavljeni rezultati i aktivnosti projekta te Mjere prilagodbe turističke ponude klimatskim promjenama u ruralnom području.
Zahvaljujemo svim sudionicima konferencije, a posebice našim gošćama koje su predstavile primjere dobre prakse: Doc.dr.sc. Katarina Štavlić koja je predstavila Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi i Mateji Pejanović, direktorici TZ Meridiana Slavonica koja je predstavila lokalnu turističku zajednicu Meridiana Slavonica.
Također, veliku zahvalu na podršci u provedbi našeg projekta upućujemo našim dragim gošćama, predstavnicama Ministarstva turizma i sporta, gđi Antoniji Drmić i gđi Danijeli Poturica Stanković iz Uprave za održivi razvoj i konkurentnost turističke destinacije, sektora za posebne oblike turizma, analitiku, inovacije i održivi razvoj.

Projekt Dobra klima za turizam sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Eko Brezna.