Konferencija “Ruralni turizam i klimatske promjene u Slavoniji i Baranji”

Datum objave: 14. 4. 2023.

13.4.2023. održali smo konferenciju “Ruralni razvoj i klimatske promjene u Slavoniji i Baranji koju smo organizirali u suradnji sa Fakultetom turizma i ruralnog razvoja iz Požege. Ova konferencija dio je aktivnosti koje se provode u okviru projekta Dobra klima za turizam kojeg provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu.

Na konferenciji su održana sljedeća izlaganja:

  • Predstavljanje projekta Dobra klima za turizam, voditeljica projekta Lidija Vukojević, univ.spec.oec., Udruga Eko Brezna
  • Predstavljanje rezultata istraživanja i preporuka za prilagodbu turističke ponude u ruralnom području Slavonije i Baranje na klimatske promjene, dr.sc. Hrvoje Sivrić, Sveučilište u Slavonskom Brodu
  • Primjer dobre prakse „Park prirode Papuk – prilagodba klimatskim promjenama“, Goran Pavić, dipl.ing.geol., Park prirode Papuk
  • Primjer dobre prakse „Vinograd na Fakultetu turizma i ruralnog razvoja u Požegi“, dr.sc. Josip Mesić, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi

 

 

 

 

 

 

 

 

Na konferenciji sudjelovali su predstavnici Udruge Eko Brezna, Sveučilišta u Slavonskom Brodu, turističkih zajednica s područja Slavonije te profesori i studenti s Fakulteta turizma i održivog razvoja iz Požege.

Projekt Dobra klima za turizam sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj objave isključiva je odgovornost Udruge Eko Brezna.