Uspješno provedena Edukativna radionica za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva

Datum objave: 10. 3. 2023.

EU Projekt | Rand Shipyard

Jučer smo završili i s Edukativnom radionicom za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva, a koju su izvodili treneri/predavači iz Udruge za razvoja civilnog društva SMART (Igor Bajok, Tamara Fabac, Slađana Novota, Zvijezdana  Schulz Vugrin).  Edukacija je trajala 5 dana, a teme radionice su bile sljedeće: organizacijski razvoj organizacija civilnog društva, procjena potreba u zajednici, planiranje razvoja participativnim tehnikama, područje prikupljanja sredstava (strategije u prikupljanju, crowdfunding”, vlastita strategija prikupljanja sredstava), organizacijska kultura, vođenje/Leadership i sl.

Na edukaciji su sudjelovali predstavnici Udruge Eko Brezna, Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod, Udruge Zdrav život i Udruge osoba s invaliditetom Loco Moto Slavonski Brod, Udruge Struka te Udruge Connect IT. Edukacija se provela u okviru našeg projekta SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cilj projekta SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag: Unaprjeđeni stručni i upravljački kapaciteti lokalnih OCD-a na području Brodsko-posavske županije za rješavanje lokalnih problema i unaprjeđenje kvalitete života krajnjih korisnika.