Volonterska akcija “Naš osmijeh za Božić”

Datum objave: 12. 12. 2022.

EU Projekt | Rand Shipyard

U suradnji s Udrugom osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod, povodom međunarodnog dana volontera, a u okviru projekta SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag,  9.12.2022. organizirali smo volontersku akciju “Naš osmijeh za Božić“ gdje su se naših 5 volontera i zaposlenici uključili u rad udruge i izradu božićnih ukrasa i dekoracija, vijenaca, kuglica za bor i sl. Cilj ove volonterske akcije bio je potaknuti kreativnost kod osoba s intelektualnim teškoćama, motivirati za uključivanje u kreativne radionice i društvene aktivnosti u kojima se mogu družiti, socijalizirati i ujedno imati svakodnevnu podršku.

Ovo je druga od planirane dvije volonterske akcije „Naš osmijeh za Božić“ koja će se provesti u okviru projekta SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag.

Cilj projekta SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag: Unaprjeđeni stručni i upravljački kapaciteti lokalnih OCD-a na području Brodsko-posavske županije za rješavanje lokalnih problema i unaprjeđenje kvalitete života krajnjih korisnika.

Ukupna vrijednost projekta: 495.902,62 kn

Bespovratna sredstva EU: 421.517,23 kn

Državni proračun Republike Hrvatske: 74.385,39 kn

Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).