Uspješno završena edukacija INKLUZIVNA ORGANIZACIJA u okviru projekta SPOT – Stvori Promjene, Ostavi Trag

Datum objave: 28. 10. 2022.

EU Projekt | Rand Shipyard

Uspješno smo završili edukaciju pod nazivom Inkluzivna organizacija, a koju su izvodile trenerice Lejla Šehić Relić, izvršna direktorica i Nikoleta Poljak, voditeljica programa iz DKolektiva – organizacije za društveni razvoj. Edukacija je trajala 6 dana. Edukacija Inkluzivna organizacija imala je za cilj sudionike upoznati sa samoprocjenom organizacijskih standarda inkluzivnosti, izradom plana napretka, pojmom zagovaranja, ključnim elementima procesa zagovaranja, strateškim pristupom, izradom plana zagovaranja, otpornosti i ranjivosti – odgovaranje na potrebe ranjivih skupina za vrijeme kriznih situacija. Na edukaciji su sudjelovali predstavnici Udruge Eko Brezna, Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod, Udruge Zdrav život i Udruge osoba s invaliditetom Loco Moto Slavonski Brod, Udruge Struka, Udruge za edukaciju, zaštitu i informiranje potrošača. Edukacija se provela u okviru našeg projekta SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag.

Cilj projekta SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag: Unaprjeđeni stručni i upravljački kapaciteti lokalnih OCD-a na području Brodsko-posavske županije za rješavanje lokalnih problema i unaprjeđenje kvalitete života krajnjih korisnika.

Ukupna vrijednost projekta: 495.902,62 kn

Bespovratna sredstva EU: 421.517,23 kn

Državni proračun Republike Hrvatske: 74.385,39 kn

Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).