Započela edukacija Menadžment volontera u okviru projekta ZAjedno za Zajednicu

Datum objave: 17. 10. 2022.

EU Projekt | Rand Shipyard

Uspješno su provedena prva dva dana edukacije pod nazivom Menadžment volontera u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu kojeg provodi udruga “Brod” – grupa za ženska ljudska prava u partnerstvu s udrugom Eko Brezna. Prva dva dana edukacije održana su 13. i 14.10.2022. na kojem su sudjelovali predstavnici udruge “Brod” – grupe za ženska ljudska prava (5 zaposlenica i 1 volonterka).

Edukacija ima za cilj osnažiti kapacitete sudionika za pripremu i provedbu volonterskih aktivnosti u lokalnoj zajednici odnosno ojačati njihove kapacitete u području koordinacije volontera (edukacija za koordinatore volontera).

Edukaciju izvodi DKolektiv – organizacija za društveni razvoj iz Osijeka.

Projekt ima za cilj ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja.

Vrijednost projekta: 432.823,81 kn

Bespovratna sredstva EU: 367.900,24 kn

Državni proračun RH: 64.923,57 kn

Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).