Stručni skup „Promocija ruralnog turizma u okviru održanih kongresa i simpozija na kojima su sudjelovali članovi stručnog tima“ u sklopu projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 14. 7. 2022.

13.7. 2022., u okviru projekta Dobra klima za turizam, održan je stručni skup na temu „Promocija ruralnog turizma u okviru održanih kongresa i simpozija na kojima su sudjelovali članovi stručnog tima“. Stručni skup održan je na Sveučilištu u Slavonskom Brodu.

Na stručnom skupu su se održala sljedeća izlaganja:

  • Izlaganje „Sudjelovanje članova stručnog tima na 5. međunarodnom kongresu u ruralnom turizmu“, Ljiljana Božić-Ostojić, dipl.ing., viši predavač, Sveučilište u Slavonskom Brodu
  • Izlaganje „Sudjelovanje članova stručnog tima na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju agronoma“, prof. dr. sc. Mihaela Blažinkov, Sveučilište u Slavonsku Brodu

Nakon izlaganja razgovaralo se izrađenom sažetku rada koji su pripremila 4 člana stručnog tima u okviru projekta Dobra klima za turizam. Tema sažetka rada je „Prilagodba poljoprivrede i ruralnog turizma klimatskim promjenama – projekcija na području Slavonije i Baranje“, a objavljen je u Zborniku sažetaka u okviru 57. hrvatskog i 17. međunarodnog simpozija agronoma. Također se razgovaralo o stečenim iskustvima, kontaktima, potencijalnoj suradnji sa stručnim predavačima sa spomenutih događaja u projektnim aktivnostima i samome istraživanju o utjecaju klimatskih promjena na razvoj ruralnog turizma na području Slavonije i Baranje koje se provodi u okviru projekta Dobra klima za turizam.

Projekt Dobra klima za turizam provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu. Projekt sufinancira Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.