Edukacija Mentorski program za online poslovanje OCD-a u sklopu projekta SPOT – Stvori promjenu, Ostavi Trag

Datum objave: 01. 7. 2022.

EU Projekt | Rand Shipyard

U sklopu projekta održana je 5-dnevna edukacija pod nazivom Mentorski program za prilagodbu OCD-a kao poslodavca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu (uključujući edukacije i osnaživanje slabije informatičkih pismenih korisnika za online poslovanje i uspostavu home office-a).

Edukacija je održana u terminima: 17.6., 20.6., 21.6., 28.6. i 30.6.2022., a obuhvaćala je mentorski program za prilagodbu OCD-a kao poslodavca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu koji se sastojao o teorijskog (edukativnog) dijela i praktičnog (primjene raznih besplatnih alata i mogućnosti za online poslovanje za manje timove). Kroz edukaciju sudionici su imali priliku naučiti što je to online poslovanje i rad na daljinu, koji su prvi koraci potrebni za početak online poslovanja, koji se besplatni alati mogu koristiti (ZOOM, TEAMS, Slack, Notions, alati za prezentacijske vještine poput Canve i sl.) kao i njihovu primjenu kroz vježbe, zatim upoznati se sa poslovanjem u “oblaku”, praktičnom primjenom “oblaka” kroz vježbe te korištenjem svih potrebnih tehničkih znanja za uspostavu home office-a.

Na edukaciji je sudjelovalo 10 osoba – zaposlenici Udruge Eko Brezna (4) i zaposlenici Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod (6).

Cilj projekta SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag: Unaprjeđeni stručni i upravljački kapaciteti lokalnih OCD-a na području Brodsko-posavske županije za rješavanje lokalnih problema i unaprjeđenje kvalitete života krajnjih korisnika.

Ukupna vrijednost projekta: 495.902,62 kn

Bespovratna sredstva EU: 421.517,23 kn

Državni proračun Republike Hrvatske: 74.385,39 kn

Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).

Predstavljanje projekta na Uvodnoj konferenciji možete pogledati na fotografijama koje se nalaze u prilogu ove objave.