Sudjelovanje članova stručnog tima na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju agronoma u Vodicama

Datum objave: 30. 6. 2022.

 

Dvije članice stručnog tima u projektu Dobra klima za turizam (Prof.dr.sc. Mihaela Blažinkov i Ljiljana Božić-Ostojić, dipl.ing.), sudjelovale su na 57. hrvatskom i 17. međunarodnom simpoziju agronoma koji se održavao u Vodicama od 19. – 24. lipnja 2022. U okviru sekcije Klima i poljoprivreda, 22. lipnja 2022. izložile su poster sažetka Prilagodba poljoprivrede i ruralnog turizma klimatskim promjenama – projekcija na području Slavonije i Baranje (autori: Mihaela Blažinkov, Ljiljana Božić-Ostojić, Andrea Katolik Kovačević, Hrvoje Sivrić) objavljenog u Zborniku sažetaka 57. hrvatskog i 17. međunarodnog simpozija agronoma u Vodicama. Također su prisustvovale usmenim izlaganjima i izložbama postera drugih sekcija koje su se održavale istoga dana.

Projekt Dobra klima za turizam provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu. Projekt sufinancira Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.