Središnja konferencija projekta Dobra klima za turizam i Okrugli stol “Održiva poljoprivreda i klimatske promjene”

Datum objave: 15. 6. 2022.

14.6.2022., u hotelu Stupnički dvori u Brodskom Stupniku, održana je Središnja konferencija projekta Dobra klima za turizam. U okviru Središnje konferencije održana su sljedeća izlaganja:

  • Prezentacija projekta Dobra klima za turizam, voditeljica projekta Lidija Vukojević
  • Predstavljanje preliminarnih rezultata istraživanja prilagođenosti turističke ponude u ruralnom području Slavonije i Baranje na klimatske promjene,sc. Hrvoje Sivrić, Sveučilište u Slavonskom Brodu

 

Nakon konferencije uslijedio je Okrugli stol pod nazivom “Održiva poljoprivreda i klimatske promjene”. Okrugli stol je organiziran na način da je održano istoimeno izlaganje i rasprava na temu izlaganja.

  • Izlaganje „Održiva poljoprivreda i klimatske promjene, Iris Beneš, programska koordinatorica u Brodskom ekološkom društvu – BED i predstavnica mreže okolišnih organizacija Zelenog foruma u Odboru za praćenje programa ruralnog razvoja
  • Rasprava na temu „Održiva poljoprivreda i klimatske promjene“ – moderator Lidija Vukojević

 

Nakon izlaganja, na okruglom stolu raspravljalo se o održivoj poljoprivredi u uvjetima velike inflacije, nestabilnosti na tržištu, a najveći naglasak dao se na održivu poljoprivredu u uvjetima nepovoljnih klimatskih promjena.

Zaključci okruglog stola:

– održiva poljoprivreda uključujući i ekološku poljoprivredu, najveći dijelom je budućnost u razvoju poljoprivrednog sektora u RH

– veliki izazovi u prilagodbi konvencionalne poljoprivrede na ekološku

– nedovoljna znanja, izazovi i strahovi su kod poljoprivrednika koji bi se željeli orijentirati na ekološku poljoprivredu

– visoka inflacija utječe na poskupljenje energenata, smjena za uzgoj (posebice ekološki), te visoke cijene bio goriva, bio gnojiva koji su sastavni dio kvalitetne poljoprivredne proizvodnje

– Visoke oscilacije u temperaturama i oborinskom režimu te ekstremni vremenski i klimatski uvjeti izrazito utječu na prinose usjeva i uzgoja poljoprivrednih kultura. To može dovesti do napuštanja poljoprivrednih zemljišta pogođenih nepovoljnim klimatskim uvjetima.

– Nepovoljne klimatske promjene utječu također i na stočarsku proizvodnju, gase se mala poljoprivredna gospodarstva koja su uzgajala stoku (nemogućnost prilagodbe klimatskim promjenama, nedovoljno znanja, financijskih resursa i sl.)

– u budućnosti se predviđa sve veća nestašica vode, toplinski valovi, velika količina oborina (neravnomjerno raspoređena), elementarne nepogode koje doprinosi eroziji tla te na taj način ga čine ga nekvalitetnim za poljoprivredni uzgoj različitih kultura

– nedovoljno poznavanje različitih izvora financiranja – nacionalnih, EU i međunarodnih koji mogu doprinijeti osnaživanju poljoprivrednika u procesima prilagodbe klimatskim promjenama.

Projekt Dobra klima za turizam provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu. Projekt sufinancira Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.