Stručni skup i okrugli stol „Utjecaj klimatskih promjena na održivost ruralnog turizma u Slavoniji i Baranji“

Datum objave: 27. 5. 2022.

26.5. 2022. održan je Stručni skup i Okrugli stol na temu „Utjecaj klimatskih promjena na održivost ruralnog turizma u Slavoniji i Baranji“ organiziran  je na Sveučilištu u Slavonskom Brodu u okviru projekta Dobra klima za turizam.

Na Stručnom skupu, u sklopu izlaganja, obradile su se sljedeće teme:

  • Izlaganje „Utjecaj količine bačene hrane na klimatske promjene“, dr.sc. Andreja Katolik Kovačević, Sveučilište u Slavonskom Brodu
  • Izlaganje „Ekonomsko-ekološka analiza fotonaponskog sustava kao rješenje ublažavanja klimatskih promjena“, Nataša Veljić, dipl. ing. stroj., pred., Sveučilište u Slavonsku Brodu
  • Prezentacija „Načini borbe protiv klimatskih promjena“, Marijana Botica, Opća bolnica dr. J. Benčević, Slavonski Brod, odjel javne nabave
  • Prezentacija „Turizam pridonosi klimatskim promjenama, a ujedno trpi posljedice istih“, Marina Opačak Bilić, zastupnica u Hrvatskom saboru

Nakon izlaganja uslijedio je Okrugli stol na kojem se raspravljalo o utjecaju klimatskih promjena na ruralni turizam u Slavoniji i Baranji uzimajući u obzir aspekte koji mogu dodatno utjecati na razvoj ruralnog turizma i prilagodbu klimatskim promjenama, počevši u od uvođenja novih tehnologija kao modele ublažavanja klimatskih promjena, podizanja svijesti o količinama bačene hrane u okoliš i gomilanje otpada i drugim načinima prilagodbe klimatskim promjenama.

Zaključci okruglog stola:

– prevelike količine bačene hrane (neprovjereni rokovi, nerazumijevanje uputa „upotrijebiti do i najbolje upotrijebiti do“

– kad je riječ o okolišu, nepotrebnim bacanjem hrane se troše resursi uloženi tijekom životnog ciklusa proizvoda kao što su zemljišta/plodno tlo, voda, energija, te se posljedično povećavaju emisije stakleničkih plinova

– nedovoljna znanja i informiranost o skladištenju viška hrane te mogućnostima donacije, prerade i sl.

– trošenje prirodnih i tehnoloških resursa za hranu koja završi u otpadu

– nedovoljno poznavanje strateških dokumenata RH vezano uz klimatske promjene, prilagodbu istima te očuvanje okoliša i održivog razvoja (zelena i digitalna tranzicija, klimatska neutralnost)

– korištenje fotonaponskih ćelija u proizvodnji elek. energije je budućnost i u to treba ulagati, u svim sektorima, ne samo u sektoru turizma

– Samo sa tri posto hrvatskog teritorija prekrivenog fotonaponskim modulima generiralo bi se oko osam puta više električne energije od današnje ukupne potrošnje u Republici Hrvatskoj

-Fotonaponski sustav omogućuje energetsku neovisnost, izuzetno nisko održavanje uz životni vijek 30 ili više godina

– u planovima energetskog razvoja Republike Hrvatske obnovljivi izvori energije zauzimaju značajno mjesto, ne samo kao sredstvo poboljšanja sigurnosti opskrbe energijom, već i kao poticaj razvoju domaće proizvodnje energetske opreme i usluga te kao način ostvarivanja ciljeva zaštite okoliša. Dostizanje 20 posto udjela obnovljivih izvora energije u bruto neposrednoj potrošnji energije do 2020. predstavlja strateški cilj energetske politike Republike Hrvatske

– nedovoljna umreženost javnog i gospodarskog sektora u pristupu ublažavanja klimatskih promjena kao i u samoj prilagodbi

– nedovoljna povezanost i informiranost potpornih institucija u turizmu

– na turizam izrazito nepovoljno utječu klimatske promjene (zagrijavanje, suša, slabija gastronomska ponuda)

– istodobno turizam također negativno utječe na klimu (pojačan promet, zagađivanje okoliša, poneki gosti na godišnji odmor idu i do 3x godišnje)

Projekt Dobra klima za turizam provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu. Projekt sufinancira Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.