Edukacijski program za pružanje psihosocijalne pomoći za zaposlenike u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu

Datum objave: 26. 5. 2022.
EU Projekt | Rand Shipyard
23.05.2022. započeo je Edukacijski program za pružanje psihosocijalne pomoći za zaposlenike Udruge „Brod“ – grupe za ženska ljudska prava i Udruge Eko Brezna. Edukacija je u trajanju 7 dana, a teme su vrlo zanimljive i korisne za polaznike. Kroz edukaciju polaznici obrađuju teme poput komunikacijskih i prezentacijskih vještina, javnog nastupa, osobnog razvoja, timskog rada i timske dinamike i sl. Edukaciju izvodi Carmen Majetić-Pavić, coach edukatorica i savjetnica.
Ova edukacija provodi se u okviru projekta ZAjedno za ZAjednicu kojeg provodi Udruga “Brod” – grupa za ženska ljudska prava u partnerstvu sa Udrugom Eko Brezna.
Projekt ima za cilj ojačati kapacitete OCD-a za rad sa ženama žrtvama nasilja na području Brodsko-posavske županije te za senzibiliziranje javnosti o potrebama žrtava nasilja.
Vrijednost projekta: 432.823,81 kn
Bespovratna sredstva EU: 367.900,24 kn
Državni proračun RH: 64.923,57 kn

Posrednička tijela u provedbi: Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).