Sudjelovanje na 5. Međunarodnom kongresu o ruralnom turizmu u okviru projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 03. 5. 2022.

U razdoblju od 27.04.-30.04.2022. u Cavtatu je održan 5. Međunarodni kongres o ruralnom turizmu u organizaciji Hrvatske udruge za turizam i ruralni razvoj “Klub članova Selo” Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti (HAZU) Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini, Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Opatija, Sveučilišta u Rijeci Fakulteta agrobiotehničkih znanosti Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku Veleučilišta u Virovitici i Balkan Environmental Association.  Na ovom međunarodnom kongresu sudjelovala su naša 2 člana stručnog istraživačkog tima (sa Sveučilišta u Slavonskom Brodu), a navedena aktivnost provedena je u okviru projekta Dobra klima za turizam. Na navedenom skupu sudjelovali su u tematskom području 7: Praksa govori – primjeri dobre prakse iz javnog i privatnog sektora. Dana 29.04. u sklopu navedene tematske jedinice održana je prezentacija projekta “Dobra klima za turizam”. Cilj navedene aktivnost je informirati sudionike o projektu koji se odnosi na utjecaju klimatskih promjena na ruralni turizam i poljoprivrednu proizvodnju. Radi se o primijenjenom istraživanju u kojem se želi utvrditi prilagođenosti turističke ponude u ruralnom području Slavonije i Baranje na klimatske promjene. U navedenoj aktivnosti, naglasak je stavljen prvenstveno na agroturizam i njegovu ranjivost te prilagodbu klimatskim promjenama.

Ova aktivnost dio je projektne aktivnosti pod nazivom Jačanje kapaciteta članova stručnog tima za istraživanje u okviru projekta Dobra klima za turizam.

Projekt Dobra klima za turizam provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu. Projekt sufinancira Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.