Panel rasprava “Klimatske promjene u ruralnom turizmu i prilagodba istima s aspekta očuvanja okoliša i zaštite prirodnih vrijednosti”

Datum objave: 25. 4. 2022.

22.4.2022. Povodom obilježavanja Dana planeta Zemlje, na Sveučilištu u Slavonskom Brodu, organizirana je panel rasprava na temu “Klimatske promjene u ruralnom turizmu i prilagodba istima s aspekta očuvanja okoliša i zaštite prirodnih vrijednosti”. Panel rasprava organizirana je u okviru projekta Dobra Klima za turizam. U uvodu panel rasprave je predstavljen projekt kao i primijenjeno istraživanje o klimatskim promjenama koje je u tijeku. Na panel raspravi u nastavku se raspravljalo o utjecaju klimatskih promjena na ruralni turizam, prilagodbu istima ali također i o utjecaju klimatskih promjena na okoliš i prirodne vrijednosti.

 

Neki od zaključaka su:
– Klimatske promjene izražajno utječu na ruralni turizam i razvoj turističke ponude (pretopla ljeta, suša, češće elementarne nepogode – poplave, led…).
– negativan utjecaj klimatskih promjena nepovoljno utječe na turističku gastroponudu. Jedan od glavnih „aduta“ turističke ponude u ruralnom kraju je domaća hrana, to je ono što gost najčešće traži – autohtonu hranu i domaća pića (vina, rakije, likeri, sokovi…).
– većina turističkih objekata su primorana postaviti klima uređaje odnosno klimatizirati prostore u kojima će boraviti turisti/gosti.
– nepovoljni vremenski uvjeti (elementarne nepogode) često za sobom povlače različite insekte koje narušavaju prirodni sklad ali i nepovoljno djeluju na turističku ponudu pogotovo kod smještajnih kapaciteta te izleta u prirodi (komarci, muhe, smrdljivi martin i sl.).
– poduzetnici u turizmu primorani su razmišljati o novim načinima rada u smislu prilagodbe klimatskim promjenama (primjenjivati „zelena rješenja“) – razvrstavanje otpada, kompostiranje, klimatizacija, obnovljivi izvori energije i sl.
– Potencijalno sva „zelena“ rješenja ne moraju biti održiva te im je potrebno pristupiti s oprezom s obzirom na potencijalno negativan utjecaj na zaštićena prirodna područja, biljna i životinjska staništa te ekosustav jer bi se stvarali dodatni otpadi.
– Povećanje broja turista u ruralnom području često ostavlja trag na prirodu (otpad, slabija osviještenost o očuvanju okoliša, nedovoljno razumijevanja za prirodu i sl.).
– Potrebno je voditi računa o okolišu i netaknutoj prirodi koja predstavlja jedan od turističkih brendova, pa čak jednim dijelom i na način da se vodi briga o tome kolika je ekološka osviještenost gostiju, da se upozna goste s ekološkim vrijednostima prirode i okoliša u kojima se nalaze te načinima ophođenja prema prirodnim vrednotama, a posebice zaštićenim prirodnim vrijednostima.
– Nedovoljno znanje, razumijevanje, informiranost kako problema, tako i rješenja u prilagodbi klimatskim promjenama je u gotovo svakom gospodarskom sektoru i društvu općenito.

Projekt Dobra klima za turizam provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu. Projekt sufinancira Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.