Info o projektu SPOT – Stvori Promjenu – Ostavi Trag

Datum objave: 04. 4. 2022.

EU Projekt | Rand Shipyard

SPOT – Stvori Promjenu, Ostavi Trag
UP.04.2.1.11.0120

 

KORISNIK:

Udruga Eko Brezna

 

PARTNERI:

Udruga osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod – Partner 1

Učilište Moneo – Ustanova za obrazovanje odraslih – Partner 2

 

VRIJEDNOST PROJEKTA:

Ukupna vrijednost projekta: 495.902,62 kn

Bespovratna sredstva EU: 421.517,23 kn

Državni proračun Republike Hrvatske: 74.385,39 kn

 

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA:

  1. ožujka 2022. – 21. srpnja 2023.

 

CILJ PROJEKTA:

Unaprjeđeni stručni i upravljački kapaciteti lokalnih OCD-a na području Brodsko-posavske županije za rješavanje lokalnih problema i unaprjeđenje kvalitete života krajnjih korisnika.

 

CILJANA SKUPINA su organizacije civilnog društva  – korisnik i partner 1 u projektu (2)

 

KRAJNJI KORISNICI su organizacije civilnog društva s područja Brodsko-posavske županije (15), jedinica lokalne samouprave (1), volonteri (10)

 

REZULTATI PROJEKTA:

R1 – Osnaženi kapaciteti OCD-a u području financijskog upravljanja udrugom

R2 – Osnaženi kapaciteti OCD-a za neposredan rad u područjima relevantnim za rad OCD-a – socijalno uključivanje, zapošljavanje, obrazovanje, informacijsko-komunikacijske vještine

R3 – Promocija volonterstva, podizanje svijesti o važnosti volontiranja, posebice za dobrobit ranjivih skupina u lokalnoj zajednici

R4 – Osnaženi kapaciteti OCD-a za prepoznavanje potreba lokalne zajednice, osmišljavanje programskih aktivnosti koje će odgovarati na potrebe lokalne zajednice

R5 – Osnaženi kapaciteti Lokalnog info centra za udruge koji će znanja i vještine u okviru jačanja kapaciteta OCD-a u ovom projektu prenositi u druge male lokalne udruge kojima je potrebna podrška u radu i djelovanju

R6 – Osnaženi kapaciteti OCD-a za unaprjeđenje javne svijesti i aktivnosti zagovaranja i rješavanja potreba ranjivih skupina

R7 Osnaženi kapaciteti OCD-a za korištenje alata za uspostavu online poslovanja i rada na daljinu

R8 Unaprjeđenje informatičke kompetencije predstavnika OCD-a Korisnika i  Partnera 1

 

AKTIVNOSTI:

PE1 Jačanje kapaciteta lokalnih organizacija civilnog društva

  • Verificirani program „Financijsko-računovodstveni menadžer”
  • Edukacija za krizno upravljanje, krizno volontiranje i digitalne kompetencije
  • Medijacija – osnovni trening za organizacije civilnog društva
  • Edukacija Inkluzivna organizacija
  • Edukativna radionica za jačanje kapaciteta OCD-a
  • Edukacija SPOT&SUPPORT trening o mentalnoj higijeni i psihosocijalnoj  podršci
  • Info dani u Lokalnom info centru za udruge (5 info dana)
  • Volonterske akcije  – „Vrtlariti je lako, dođi pokazat ću ti kako”, „Plodovi našeg vrta”, „Naš osmijeh za Božić” (8 volonterskih akcija)

 

PE2 Jačanje kapaciteta OCD-a i provedba savjetovanje udruga kao poslodavca u kriznim situacijama

  • Mentorski program za prilagodbu OCD-a kao poslodavca za online poslovanje i organiziranje rada na daljinu (uključujući edukacije i osnaživanje slabije informatički pismenih korisnika za online poslovanje i uspostavu home office-a)

 

PE V Promidžba i vidljivost

 

PE PM Upravljanje projektom i administracija

 

Posrednička tijela u provedbi projekta su Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske (PT1) i Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva (PT2).