Stručni skup i okrugli stol „Utjecaj klimatskih promjena na razvoj ruralnog turizma u Slavoniji i Baranji“

Datum objave: 17. 3. 2022.

Stručni skup na temu „Utjecaj klimatskih promjena na razvoj ruralnog turizma u Slavoniji i Baranji“ organiziran  je na Sveučilištu u Slavonskom Brodu u okviru projekta Dobra klima za turizam. Stručni skup okupio je stručnjake iz područja poljoprivrede, gospodarstva i poduzetništva, iz područja energetike te javnog sektora.

Teme koje su se obradile:

 • Izlaganje „Utjecaj klimatskih promjena na poduzetništvo u ruralnom turizmu u Slavoniji i Baranji“, doc.dr.sc. Lena Sigurnjak, univ.spec.oec., docent, Sveučilište u Slavonskom Brodu,
 • Izlaganje „Javni sektor i njegova osviještenost o utjecaju klimatskih promjena na turizam Slavonije i Baranje“, doc.dr.sc. Sanja Knežević, mag.oec., docent, Sveučilište u Slavonskom Brodu,
 • Izlaganje „Mali poduzetnici – razvojna snaga eko turizma“, Mirna Kuzik Kokijer, voditelj odjela pripreme vode, Tomljenović d.o.o., Slavonski Brod,
 • Izlaganje „Utjecaj klime na poljoprivredu i poljoprivredna gospodarstva“, Lidija Radelić, bankarski komercijalist, Podravska banka d.d., Slavonski Brod,
 • Izlaganje „Pristup Republike Hrvatske ublažavanju klimatskih promjena i provedba zakonskih okvira u području smanjenja klimatskih promjena“, Marina Opačak Bilić, zastupnica u Hrvatskom saboru.

Na okruglom stolu raspravljalo se o utjecaju klimatskih promjena na ruralni turizam u Slavoniji i Baranji uzimajući u obzir aspekte koji mogu dodatno utjecati na razvoj ruralnog turizma i prilagodbu klimatskim promjenama, a to su svijest javnog sektora o klimatskim promjenama i važnosti donošenja strateških dokumenata vezanih uz klimatske promjene te poljoprivredni sektor odnosno poljoprivreda kao jedna od grana gospodarstva koja ima važnu ulogu u razvoju gastronomske ponude u ruralnom turizmu.

Zaključci okruglog stola:

 • poljoprivreda kao grana gospodarstva neizostavni je dio turističke ponude ruralnog kraja (gastronomska ponuda)
 • potrebno više ulagati u ekološku poljoprivredu
 • nedovoljna ulaganja u ekološku poljoprivredu su dijelom zbog nedostatnih financijskih sredstava proizvođača hrane, a velikim dijelom i radi nedovoljnih znanja i informacija
 • poljoprivredna tla na području Slavonije i Baranje su osiromašena (premalo organske tvari) za poljoprivrednu proizvodnju
 • visoki troškovi ulaganja u prilagodbu klimatskim promjenama (novi ekološki strojevi, biogoriva i gnojiva)
 • mali OPG-ovi često se zbog nedovoljnih financijskih sredstava i znanja o prilagodbi klimatskim promjenama, odlučuju se na zatvaranje (proizvodnje hrane ili uzgoja stoke)
 • negativne posljedice klimatskih promjena (nedostatak snježnog pokrivača, suše i sl.)  znatno promijenile i bitno utjecale na sjetvu, kao i na sam urod (uzimajući u obzir i količinu i kvalitetu)
 • nedostatak padalina odnosno porast temperature znatno je utjecao na količinu vlage u zemlji koja je potrebna za pravovremenu sjetvu i kvalitetan urod
 • pojačano zagrijavanje zemlje, odnosno porast temperatura u ranijim mjesecima u godini sve jače se  negativno odražava na urod koji brže dozrijeva, tj. dozrijeva „na silu” pa samim time rezultira lošijim urodom i slabom kvalitetom
 • nedovoljna umreženost javnog i gospodarskog sektora u pristupu ublažavanja klimatskih promjena kao i u samoj prilagodbi
 • nedovoljna povezanost i informiranost potpornih institucija u turizmu (poput turističkih zajednica, jedinica lokalne samouprave) sa dionicima u sektoru turizma.

 

Projekt Dobra klima za turizam provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu. Projekt sufinancira Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.