Konzultacije s dionicima u okviru projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 31. 1. 2022.

Dana 27.1.2021., održane su 14. konzultacije s dionicima u okviru projekta Dobra klima za turizam. Konzultacije su održane u udruzi Brodsko-ekološko društvo.

Brodsko-ekološko društvo osnovano je je 1989., te od samog osnutka djeluje u području zaštite prirode, očuvanja okoliša, ekologije i  bavi se istraživanjima vezanim uz prirodu, bioraznolikost te klimatske promjene.

Kroz edukaciju i projekte te različite publikacije promoviraju vrijednosti očuvanja krajobraza, zaštitu biološke raznolikosti, prilagodbu klimatskim promjenama, očuvanje okoliša te tradicijske i kulturne baštine. BED je i kontakt točka za međunarodni savez/konzorcij (Indigenous and Community Conserved Area – ICCA Consortium) vezan uz upravljanje zajedničkim dobrima za srednju, istočnu i sjevernu Europu. Aktivni su u lobiranju i zagovaranju te prijenosu znanja, standarda i dobre prakse za učinkovito umrežavanje i lobiranje organizacija civilnoga društva radi ostvarenja utjecaja na pozitivne društvene promjene i djelovanje za opće dobro u Republici Hrvatskoj i komuniciranje EU politika. Udruga BED će svojim iskustvima i referencama doprinijeti provedbi istraživanja o utjecaju klimatskih promjena na turizam, sudjelovat će u organiziranim aktivnostima u okviru projekta Dobra klima za turizam.

Udruga BED započela je s provedbom 2 projekta vezana uz tematiku istraživanja, a riječ je o projektima METAR do bolje klime (Mreža za adaptaciju, tranziciju, edukaciju i razvoj – u okviru kojeg se nastoji okupiti organizacije koje će zajednički istraživati, podučavati, provoditi promjene koje su potrebne kako bi se prilagodili klimatskim promjenama ili ih ublažili te naučili se ponašati u novim okolnostima) i projektu tematskih mreža za društveno ekonomski razvoj – JEDRO – Javne politike za održivi društveni razvoj: voda, energetika, otpad. Kroz tematske mreže prikupljaju se i analiziraju podaci, radi na unaprjeđenju tri tematska područja (voda, energetika i otpad) kao doprinos rješavanju ekološke krize i klimatskih promjena, na kojima su u Hrvatskoj nedostatno istraženi i razvijeni modeli kojima bi se ostvario njihov značajniji razvoj.

Projekt Dobra klima za turizam provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu. Projekt sufinancira Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.