Konzultacije s dionicima u okviru projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 24. 12. 2021.

U prosincu 2021. organizirane su troje konzultacije za dionike u lokalnoj zajednici u okviru projekta Dobra klima za turizam. Jedne od  konzultacija održane su u Županijskom uredu za ceste Brodsko-posavske županije gdje se razgovaralo o problematici kojima se cestogradnja na području naše županije susreće, a koji su povezani s klimatskim promjenama (poplave, odroni zemljišta uslijed jakih kiša, sanacija navedenih problema) te o planovima razvoja prometne infrastrukture u ruralnim dijelovima županije, posebno u sredinama gdje postoji turistička ponuda na obiteljskim gospodarstvima što će dodatno unaprijediti razvoj i atraktivnost agroturizma. U Srednjoj školi Matija Antun Reljković razgovaralo se o stručnim aktivnostima koje se provode vezano uz uzgoj poljoprivrednih kultura i to prvenstveno o odabiru sortimenta koji u promjenjivim klimatskim uvjetima ostvaruje prinose. U Regionalnom centru za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije razgovaralo se o načinima prilagodbe sadnog materijala koji se koristi u energetske svrhe te prilagodbi klimatskim promjenama koje iziskuju uvođenje novog uzgojnog sadnog materijala.

Projekt Dobra klima za turizam provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu. Projekt sufinancira Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.