Info dan i konzultacije s dionicima u Brodsko-posavskoj županiji

Datum objave: 06. 12. 2021.

Članovi stručnog tima posjetili su Brodsko-posavsku županiju i održali info dan i konzultacije s dionicima. Dionici su informirani o cilju i opisu projekta, a prvenstveno o utjecaju klimatskih promjena na ruralni turizam i poljoprivrednu proizvodnju. U sklopu navedene aktivnosti sudionici su upoznati o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama.

Zaključci konzultacija:
– Nedovoljno razvijena svijest o utjecaju klimatskih promjena
– Nedovoljna informiranost stanovništva o klimatskim promjenama
– Nedovoljno edukacija, radionica, okruglih stolova namijenjenih javnosti upravo u tu svrhu
– Potrebno je staviti naglasak na Obnovljive izvore energije, njihovu primjenu, zastupljenost,
benefite, korist, ekološki otisak i sl.
Dionicima su podijeljeni anketni upitnici koja se detaljnije bave problematikom klimatskih promjena
na turističku ponudu uključujući područja (turizam, poljoprivreda, energetika), a koji je svakako
pomoći pri pisanju Mjera za prilagodbu turističke ponude klimatskim promjenama.

Projekt Dobra klima za turizam provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu. Projekt sufinancira Europska unije iz Europskog fonda za regionalni razvoj.