Tjedan cjeloživotnog učenja u udruzi Eko Brezna (Civilni sektor i financijska pismenost mladih)

Datum objave: 30. 9. 2021.

Udruga Eko Brezna i ove godine se priključila nacionalnoj kampanji TJEDAN CJELOŽIVOTNOG UČENJA!

Ove godine smo za organizirali predavanje za predstavnike udruga i mladih u općini Brodski Stupnik. Općina Brodski Stupnik je jedna od općina koja ima veliki broj organizacija civilnog društva (više od 25), čije je kapacitete potrebno kontinuirano jačati za rad i daljnji razvoj. Također dodatno je potrebno i mlade zainteresirati i upoznati sa civilnim sektorom. Poseban naglasak na obilježavanju ovog događanja dali smo FINANCIJSKOJ PISMENOSTI MLADIH koja je jako važna za mlade koji danas nakon završetka školovanja kroče u život i brigu o obitelji.

Također kroz projekt predstavili smo pilot program Lokalni info centar za udruge koji djeluje te kako se udruge i druge civilne organizacije mogu informirati kod nas u Centru te koje se aktivnosti provodi Centar.