Info dan, radionica za dionike i panel rasprava u okviru projekta Dobra klima za turizam – Panona fest 2021. – Forum Pametni turizam 21. stoljeća

Datum objave: 20. 9. 2021.

U suradnji sa Udrugom Slap iz Osijeka, u Dalju, 17.09.2021., u okviru Panona festa 2021. i Foruma Pametan turizam 21. stoljeća organizirali smo Info dan za predstavljanje projekta Dobra klima za turizam, te radionicu za dionike i panel raspravu sa temom “Klimatske promjene i turizam – kako stvoriti dobru klimu za turizam?”.  Kroz radionicu i panel raspravu stavio se naglasak na zeleni i održivi turizam (tematski turizam) koji okuplja najvećim dijelom ekološki osviještene turiste koji žele mir i boravak u netaknutoj prirodi. Također stavljen je naglasak i na utjecaj digitalizacije, pojavu turista – digitalnih nomada te korištenje obnovljivih izvora energije u razvoju ruralnog turizma i prilagodbi klimatskim promjenama. Ove aktivnosti provode se u okviru projekta Dobra klima za turizam koji provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu. Projekt sufinancira Europska unija iz Fonda za regionalni razvoj.