11. Info dan u okviru projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 04. 6. 2021.

U sklopu projekta „Dobra klima za turizam“, održan je 4. lipnja 2021. info dan. Cilj navedene aktivnosti je informirati sudionike o projektu koji se odnosi na utjecaj klimatskih promjena na ruralni turizam i poljoprivrednu proizvodnju. Radi se o primijenjenom istraživanju u kojem se želi utvrditi prilagođenosti turističke ponude u ruralnom području Slavonije i Baranje na klimatske promjene.

Sudionici su upoznati sa klimatskim promjenama i činjenicom da navedene predstavljaju rastuću prijetnju u 21. stoljeću i predstavljaju izazov za cijelo čovječanstvo jer utječu na sve aspekte okoliša i gospodarstva te ugrožavaju održivi razvoj društva. Nakon održane prezentacije projekta, sudionici su ispunili anketni obrazac na temu Percepcija poljoprivrednih proizvođača o utjecaju i dinamici klimatskih promjena te posljedicama na poljoprivrednu proizvodnju” kojim se željela utvrditi informiranost sudionika s problemima i dinamikom klimatskih promjena. Navedena anketna aktivnost je u sklopu izrade dokumenta “Prijedlog mjera prilagodbe turističke ponude u ruralnom turizmu klimatskim promjenama”.