Terenska istraživanja u okviru projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 26. 5. 2021.

U okviru projekta Dobra klima za turizam redovito se provode aktivnosti vezane uz provedbu aktivnosti primijenjenog istraživanja vezana uz klimatske promjene i njihov utjecaj na razvoj ruralnog turizma.

Tijekom nekoliko mjeseci stručni tim koji čine predstavnici Udruge Eko Brezna i partnerske institucije Sveučilišta u Slavonskom Brodu obilaze Slavoniju i Baranju te se susreću sa lokalnim dionicima u turizma na samom terenu. Izravni kontakti i razgovori o iskustvima, problemima, izazovima kojima se se susreću dat će realnu sliku stanja po pitanju općenito razvijene svijesti o utjecaju klimatskih promjena na ruralni turizma kao i po pitanju prilagodbe istima.

Do sada smo posjetili: Hotel Lug u Lugu, OPG Gerstmajer u Zmajevcu, Turističku Zajednicu Osječko-Baranjske županije, Agenciju Pointers Osijek – destinacijska menadžment kompanija, Turističku zajednicu Vukovarsko-srijemske županije, Otočke Virove – vrata spačvanskog bazena – novi multimedijalni centar (primjer dobre prakse razvoja ruralnog turizma u Slavoniji Baranji), OPG Lazine, Stružani, Hrvatske šume – šumarija Levanjska Varoš, Svetište Ovčara, Jezero Borovik (primjer dobre prakse razvoja ruralnog turizma u Slavoniji i Baranji), OPG Ranč Čondić i OPG Gustin.

Sudionici terenskih istraživanja popunili su i anketni upitnik “Percepcija dionika o utjecaju i dinamici klimatskih promjena, te posljedica na ruralno područje i sektor ruralnog turizma”.