9. info dan u okviru projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 16. 4. 2021.

U sklopu projekta „Dobra klima za turizam“, održan je 16. travnja 2021. info dan. Cilj navedene aktivnost je informirati sudionike o projektu koji se odnosi na utjecaj klimatskih promjena na ruralni turizam i poljoprivrednu proizvodnju. Radi se o primijenjenom istraživanju u kojem se želi utvrditi prilagođenosti turističke ponude u ruralnom području Slavonije i Baranje na klimatske promjene. U navedenoj aktivnosti, naglasak je stavljen na korištenje energije na poljoprivredno turističkim gospodarstvima i njihov utjecaj na klimatske promjene. Osim toga, naglasak je stavljen na najbolje prakse energetske efikasnosti i upotrebe obnovljivih izvora energije u turističkoj i poljoprivrednoj djelatnosti, koje omogućuju postizanje održivosti cjelokupnog sustava, smanjenje ekološkog otisak i ublaživanje klimatskih promjena. Nakon održane prezentacije projekta, sudionici su ispunili anketni obrazac na temu Percepcija poljoprivrednih proizvođača o utjecaju i dinamici klimatskih promjena te posljedicama na poljoprivrednu proizvodnju” kojim se željela utvrditi informiranost sudionika s problemima i dinamikom klimatskih promjena. Navedena anketna aktivnost je u sklopu izrade dokumenta “Prijedlog mjera prilagodbe turističke ponude u ruralnom turizmu klimatskim promjenama”.