8. Info dan u okviru projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 14. 4. 2021.

 

U sklopu projekta „Dobra klima za turizam“ dana 14.04.2021. održan je info dan za dionike projekta tijekom kojega su sudionici informirani o cilju i opisu projekta, a prvenstveno o utjecaju klimatskih promjena na ruralni turizam i poljoprivrednu proizvodnju. U sklopu navedene aktivnosti sudionici su upoznati o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama prvenstveno u sektoru poljoprivrede i ruralnog agroturizma. Naglasak je stavljen na ekološku poljoprivrednu proizvodnju koja je temeljna za gastronomsku ponudu na obiteljskim gospodarstvima koja se bave turizmom. S obzirom da je ekološka poljoprivreda bitan čimbenik ruralnog turizma i dolaska stranih turista na područje Slavonije i Baranje, nastoji se informirati sudionik o njenom značaju u pogledu razvoja turizma kao izvora dodatnog prihoda na poljoprivrednom gospodarstvu. Sudionici su upoznati i s mogućnošću korištenja obnovljivih izvora energije na poljoprivrednim turističkim gospodarstvima. U sklopu navedene aktivnosti, sudionici su ispunili anketni obrazac na temu Percepcija poljoprivrednih proizvođača o utjecaju i dinamici klimatskih promjena te posljedicama na poljoprivrednu proizvodnju” kojim se željela utvrditi informiranost sudionika s problemima i dinamikom klimatskih promjena. Navedena anketna aktivnost je u sklopu izrade dokumenta “Prijedlog mjera prilagodbe turističke ponude u ruralnom turizmu klimatskim promjenama” koji će sadržavati analizu postojećeg stanja u sektoru poljoprivrede, turizma i energetike na istraživanom području te upute o prilagodbi agroturističke ponude klimatskim promjenama.