7. info dan u okviru projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 12. 4. 2021.

U sklopu projekta „Dobra klima za turizam“ održan je 12. 04. 2021. info danu. Cilj ovog info dana bio je informirati sudionike o projektu koji se odnosi na utjecaju klimatskih promjena na ruralni turizam i poljoprivrednu proizvodnju. Radi se o primijenjenom istraživanju u kojem se želi utvrditi prilagođenosti turističke ponude u ruralnom području Slavonije i Baranje na klimatske promjene. U navedenoj aktivnosti, naglasak je stavljen na ekološku poljoprivrednu proizvodnju koja je temeljna za gastronomsku ponudu na obiteljskim gospodarstvima koja se bave turizmom. Osim toga, ekološka poljoprivreda je sveobuhvatan sustav upravljanja poljoprivrednim gospodarstvo i proizvodnjom hrane koji ujedinjuje najbolju praksu u pogledu okoliša i klime, očuvanju prirodnih resursa i bioraznolikosti. Isto tako ekološka poljoprivreda je prepoznata kao način gospodarenja kojim se ublažavaju klimatske promjene. Nakon održane prezentacije projekta, sudionici su ispunili anketni obrazac na temu Percepcija poljoprivrednih proizvođača o utjecaju i dinamici klimatskih promjena te posljedicama na poljoprivrednu proizvodnju” kojim se željela utvrditi informiranost sudionika s problemima i dinamikom klimatskih promjena. Navedena anketna aktivnost je u sklopu izrade dokumenta “Prijedlog mjera prilagodbe turističke ponude u ruralnom turizmu klimatskim promjenama”.