6. info dan u okviru projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 07. 4. 2021.

U sklopu projekta Dobra klima za turizam održan je Info dan dana 07.04.2021.  Na Info danu su sudjelovali studenti 2. godine stručnog studija Menadžment, Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Održana je prezentacija o temeljnim smjernicama i opisu projekta, te o važnosti utjecaja klimatskih promjena na kontinentalni turizam. Studenti su upoznati s metodologijom istraživanja, a nakon prezentacije održana je rasprava sa prijedlozima i idejama o navedenoj tematici. Studenti su dali prijedloge za terenske posjete u okviru istraživanja: Izletište Strmac- kod Nove Gradiške, Kula Gračanica u Bačindolu, Kulmerov dvorac u Cerniku, Dvorac Dore Pejačević, Jezero Lupovac.