5. Info dan u okviru projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 06. 4. 2021.

U sklopu projekta Dobra klima za turizam održan je Info dan dana 06.04.2021.  Na Info danu su sudjelovali studenti 1. godine Specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment, Sveučilišta u Slavonskom Brodu. Održana je prezentacija o temeljnim smjernicama i opisu projekta, te o važnosti utjecaja klimatskih promjena na kontinentalni turizma. Nakon prezentacije održana je rasprava sa prijedlozima (npr. Snašini kućari, Gradište i sl.) i idejama o navedenoj tematici.