1. panel rasprava u okviru projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 25. 2. 2021.

Udruga Eko Brezna u suradnji s partnerom Sveučilištem u Slavonskom Brod je danas provela 1. panel raspravu u okviru projekta Dobra klima za turizam koji financira Europska unija iz fonda Konkurentnost i Kohezija. Na panel raspravi sudjelovali su predstavnici TZ Slavonski Brod – direktorica doc.dr.sc. Biljana Lončarić, vlasnik OPG-a „Ivan Sigurnjak“ Ivan Sigurnjak, vlasnik OPG-a „Agrar“ Marin Kulaš, vlasnik OPG-a Višnja Bartolović te predstavnici iz lokalne zajednice. Panel raspravi su se priključili i predstavnici Udruge Eko Brezna i predstavnici Sveučilišta u Slavonskom Brodu (stručni istraživački tim).

 Predstavnica TZ Slavonski Brod – direktorica doc.dr.sc. Biljana Lončarić u samom početku je istaknula neke smjernice i teze koje će biti korisne za daljnje istraživanje a tiču se ruralnog turizma.

  • Fokus istraživača treba biti na trgovačkoj djelatnosti jer se turistička potrošnja najviše u kontinentalnoj Hrvatskoj ostvaruje u sektoru trgovine (posebice u našoj županiji)
  • Prijedlog: OPG-ovi bi trebali nuditi vlastite proizvode u trgovačkim centrima (primjer je Toplice Sv. Martin na Muri jer nude proizvode iz svoje županije) Takvih primjera u Brodsko posavskoj županiji nema jer nema inicijative.
  • Po brodskim restoranima nema proizvoda s područja Brodsko posavske županije iako je potražnja velika

Raspravi se priključio Ivan Sigurnjak, vlasnik ratarskog gospodarstva. On smatra:

Veliki problem su ekstremni meteorološki problemi (oborine nisu raspoređene, visoke temperature koje štete biljkama, kukcima koji dalje vode do manjeg prinosa). Smatra da je došlo do nekih pomaka u poljoprivrednoj proizvodi s obzirom na ograničenja u korištenju pesticida u proizvodnji ratarskih kultura, vođenju evidencije istih, korištenju mehanizacije visokih standarda kojima se kontrolira emisija štetnih plinova CO2, zatim obrada tla koji se ne koristi (mirovanje zemlje) i sl. ali da se puno toga može učiniti na tom putu da se narušavaju dodatno klimatski uvjeti jer već sada klimatske promjene ostavljaju dubok trag i dodatne probleme u proizvodnji. Svakako je važno dodatno ulagati u znanja i opremanje tehnologijom koja ne šteti odnosno čak tehnologiju koja se temelji na obnovljivim izvorima energije (Zeleni plan, pametna sela). Što se tiče turizma, smatra kao i ostali sudionici da se trebamo otvoriti tematskom turizmu (turizam za manje grupice ljudi, a koji nudi različite sadržaje – riječni, ribolovni, lovni turizam, hedonizam u hrani. Potrebno je osmisliti aktivnosti koje su tipične za područje regije Slavonije i Baranje i Srijeme u kontekstu toga da se turistima omogući npr. sudjelovanje u berbi grožđa (kod proizvodnje nekih autohtonih sorti vina), povezati s lokalnim OPG-ovima koji se bave takvom vrstom proizvodnje, isto tako npr. Kolinje – proizvodnja hrane i sl.

U raspravu se uključila i Lidija Vukojević, voditeljica projekta koja je također potvrdila navedeno te napomenula da u strateškom dokumentu ZELENI PLAN se mogu pronaći smjernice za razvoj upravo ovakvog tipa ruralnog turizma uz preduvjet prilagodbe klimatskim promjenama i korištenja obnovljivih izvora energije kao oblika daljnjeg sprječavanja negativnih klimatskih promjena. Također prema Zelenom planu jasno je vidljivo da će i Europska unije kroz svoje programe i dalje financirati takve projekte koje će tome doprinijeti te da se sve spomenuto tijekom rasprave, može dodatno razraditi i pripremiti za neke od budućih natječaja za projekte u okviru spomenutog plana.