Međunarodni dan ljudskih prava

Datum objave: 10. 12. 2020.

Danas se diljem svijeta obilježava Međunarodni dan ljudskih prava.

Svake godine 10. prosinca, na datum kada je 1948. godine Opća skupština Ujedinjenih naroda proglasila Opću deklaraciju o ljudskim pravima, tradicionalno se obilježava Međunarodni dan ljudskih prava. Premda pravno neobvezujuća, Opća deklaracija jedan je od najvažnijih političkih dokumenata 20. stoljeća i prekretnica u području ljudskih prava.

Deklaracija predstavlja temelje današnjeg međunarodnog sustava ljudskih prava. U njoj se po prvi puta navode temeljna ljudska prava i slobode koja rođenjem pripadaju svakom čovjeku, bez diskriminacije. Načela univerzalnosti, neotuđivosti, nedjeljivosti, međuovisnosti i međusobne povezanosti ljudskih prava, i standardi postavljeni u Deklaraciji, razrađeni su i ugrađeni u pravno obvezujuće međunarodne ugovore koji su slijedili te su s vremenom postali „zajedničko mjerilo“ za djelovanje vlada, ali i pojedinaca i nevladinih skupina.

Ljudska prava su univerzalna, neotuđiva, nedjeljiva i međuovisna, povezana su i ne mogu se promatrati odvojeno jedna od drugih. Ljudska prava ima svako ljudsko biće i ona vrijede jednako za sve ljude, neovisno o rasi, boji kože, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu, imovini, rođenju, obrazovanju ili društvenom položaju.

Ukoliko se želite pobliže upoznati s ljudskim pravima i saznati više informacija o tome, posjetite linkove ispod:

Izvještaj Kuće ljudskih prava za 2019.  godinu: https://www.kucaljudskihprava.hr/wp-content/uploads/2020/04/KLJP_godisnjeIzvjesce2019_web.pdf

Dokument: fanzin povodom Dana ljudskih prava