1. Info dan i početak terenskog istraživanja u sklopu projekta Dobra klima za turizam

Datum objave: 16. 10. 2020.

Dana 15.10.2020. u Baranji održan je 1. Info dan u sklopu projekta Dobra klima za turizam. Voditeljica projekta, Lidija Vukojević i koordinatorica istraživačkih aktivnosti Ana Marić, upoznale su sudionike s planiranim projektnim aktivnostima te očekivanim rezultatom projekta. Informirale su ih i o tome da će napredak i rezultati projekta biti javno dostupni kroz Info točke, društvene mreže i web stranice Korisnika i Partnera u projektu. Info dan je organiziran s ciljem informiranja poduzetnika u turizmu, njihovih potpornih institucija te ostale zainteresirane javnosti o važnosti prilagodbe turističke usluge na klimatske promjene, ali i s ciljem poticanja tih dionika u sektoru turizma da se aktivno uključe u projekt i doprinesu izradi kvalitetnih preporuka za prilagodbu utemeljenih na njihovom iskustvu, kao i na analizama dobivenim kroz istraživanje.

Također, nakon info dana, članovi stručnog tima započeli su s provedbom terenskog istraživanja i to u OPG-u Gerstmajer (Zmajevac) koji se bavi seoskim turizmom i proizvodnjom vina iz vlastitih vinograda, te hotelu Lug (Lug) koji osim usluge smještaja i gastronomske ponude, nudi i vinski te kongresni turizam. Dionici su upoznati s aktivnostima i očekivanim rezultatima projekta Dobra klima za turizam, a ukratko im je predstavljena Metodologija istraživanja. Oba dionika iz sektora turizma koji svoje usluge nude na području Baranje, pozvana su da se aktivno uključe u doradu Metodologije kao i na aktivno sudjelovanje u projektu i projektnim aktivnostima te da daju svoje sugestije, iznesu svoja iskustva kako vide utjecaj klimatskih promjena na turizam, kao i svoja mišljenja i prijedloge za prilagodbu tim promjenama.

Sudionici su izrazili zadovoljstvo što je ovakav projekt pokrenut te potvrdili da će se rado uključiti i dati sve potrebne inpute/podatke u svrhu što kvalitetnije analize stanja kao i svoje ideje, mišljenja, prijedloge za izradu metodologije i krajnjeg rezultata projekta – preporuka za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u sektoru turizma te potaknuti ostale poduzetnike u turizmu s tog područja da se uključe u projekt.

Također, ispunili su anketni upitnik koji je pripremio stručni tim za provedbu istraživanja putem kojeg se ispitivala informiranost privatnog sektora u turizmu o strateškim dokumentima u području klimatskih promjena, općenito o utjecaju klimatskih promjena na sektor turizma, ispitala se i potreba edukacije poduzetnika u turizmu u segmentu klimatskih promjena kao i prilagođenost njihove turističke ponude osobama s invaliditetom.