Konzultacije s dionicima iz Udruge osoba s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod

Datum objave: 12. 10. 2020.

Dana 12.10.2020. održane su konzultacije s predstavnicima Udruge s intelektualnim teškoćama Regoč Slavonski Brod. Kao vrlo važan dionik u projektu Dobra klima za turizam kojeg provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu sa Sveučilištem u Slavonskom Brodu, Udruga Regoč imat će važnu ulogu u kreiranju smjernica i preporuka za prilagodbu turističke ponude klimatskim promjenama, s naglaskom na prilagodbu te ponude i turistima s intelektualnim teškoćama koji spadaju u kategoriju osoba s invaliditetom.

Dionici konzultacija su upoznati s projektnim aktivnostima i istraživanjem koje je u tijeku te rezultatom koji se planira ostvariti, a to je Izrada preporuka za mjere prilagodbe turističke ponude Slavonije i Baranje klimatskim promjenama. Predstavljena im je i 1. verzija Metodologije istraživanja koju su izradili članovi stručnog tima za provedbu istraživanja. Dionici koji su sudjelovali na konzultacijama pozvani su da se aktivno uključe u doradu navedene Metodologije kao i na aktivno sudjelovanje u projektu i projektnim aktivnostima te da daju svoje sugestije, iznesu svoja iskustva kako vide utjecaj klimatskih promjena na turizam, daju svoja mišljenja i prijedloge za prilagodbu tim promjenama s aspekta svog područja djelovanja i rada s ranjivim skupinama društva jer je važno da se u ovoj fazi istraživanja detektiraju problemi i potrebe ranjivih skupina društva – osoba s invaliditetom, s intelektualnim teškoćama kako bi se smjernice za poboljšanje istih mogle uvrstiti u preporuke.

Sudionici su izrazili zadovoljstvo što je ovakav projekt pokrenut te potvrdili da će se rado uključiti i dati sve potrebne inpute/podatke u svrhu što kvalitetnije analize stanja kao i svoje ideje, mišljenja, prijedloge za izradu metodologije i krajnjeg rezultata projekta – preporuka za mjere prilagodbe klimatskim promjenama u sektoru turizma.