Uvodna konferencija projekta ”Dobra klima za turizam”

Datum objave: 17. 6. 2020.

U okviru projekta “Dobra klima za turizam” koji provodi Udruga Eko Brezna u partnerstvu s Veleučilištem u Slavonskom Brodu, 16.06.2020. g. održana je Uvodna konferencija projekta. Projekt ”Dobra klima za turizam” provodi se u okviru natječaja ‘’Shema za jačanje primijenjenih istraživanja za mjere prilagodbe klimatskim promjenama’’. Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda. Ukupna vrijednost projekta je 3.106.860,44 kn, od čega je EU potpora u iznosu od 2.623.708,11 kn, a 360.341,62 kn su sredstva Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Projekt se provodi u razdoblju od 02.03.2020. – 02.03.2023.g.

Na Uvodnoj konferenciji, voditeljica projekta Lidija Vukojević predstavila je ciljeve i rezultate projekta, ciljanu skupinu i dionike, te projektne aktivnosti planirane u projektu.

Kratak info o projektu:

CILJ PROJEKTA

Provedba primijenjenog istraživanja o prilagođenosti turističke ponude u ruralnom području Slavonije i Baranje na klimatske promjene s ciljem izrade prijedloga mjera prilagodbe turističke ponude u ruralnom turizmu klimatskim promjenama, sa svrhom ostvarivanja većih prihoda uz manji ekološki otisak.

REZULTAT PROJEKTA

Izrađen dokument ”Prijedlog mjera prilagodbe turističke ponude u ruralnom turizmu klimatskim promjenama” u cilju ostvarivanja većih prihoda i smanjenja ekološkog otiska.

AKTIVNOSTI

  • Organizacija i provedba primijenjenog istraživanja
  • Podizanje svijesti šire javnosti o utjecaju, ranjivosti i mogućnostima prilagodbe klimatskim promjenama te osiguravanje javne dostupnosti podataka i projektnih rezultata
  • Jačanje kapaciteta članova stručnog tima za provedbu istraživanja
  • Upravljanje projektom
  • Informiranje i vidljivost

CILJANE SKUPINE/DIONICI PROJEKTA

  • poduzetnici u ruralnom turizmu
  • potporne institucije za razvoj turizma (turističke zajednice)
  • jedinice lokalne samouprave
  • neprofitne organizacije koje potiču održivi razvoj ruralnog područja
  • institucije za praćenje klimatskih promjena