Info dani za roditelje – Informativna predavanja “Volonterstvo za mene i moje dijete”

Datum objave: 20. 9. 2017.

U sklopu projekta Eko-Eko Volonterko održani su info dani za roditelje koji su obuhvaćali informativna predavanja na temu “Volonterstvo za mene i moje dijete!”. Održano je 6 info dana – informativnih predavanja za roditelje.

Predavanja su imala za cilj podignuti razinu svijesti roditelja o prednostima i društvenoj važnosti školskog volontiranja i volontiranja općenito. Info dani održavali su se u partnerskim školama, u OŠ A. M. Reljković u Bebrini i OŠ A. Mihanović u Slavonskom Brodu. Ukupno je u obje škole više od 250 roditelja informirano o doprinosu koji oni mogu dati kroz volontiranje, posebice volontiranje sa svojom djecom u školskim volonterskim akcijama. Roditelji su detaljno upoznati s provedbom projekta Eko-Eko Volonterko te sa njihovim angažmanom u projektu. Predavanja su pored informiranja i podizanja razine svijesti o važnosti volontiranja, imala za cilj i potaknuti aktivizam kod roditelja za uključivanjem u volonterske akcije u školi ali i u lokalnoj zajednici, zatim potaknuti međusobnu komunikaciju i suradnju s drugim lokalnim dionicima poput škole, predstavnika civilnog sektora u lokalnoj zajednici.