Edukacija Školsko volontiranje za nastavnike i stručne suradnike

Datum objave: 24. 8. 2017.

U sklopu projekta Eko-Eko Volonterko održana je trodnevna edukacija (21.-23.08.) pod nazivom Školsko volontiranje namijenjena nastavnicima i stručnim suradnicima iz OŠ A. M. Reljković iz Bebrine i OŠ A. Mihanović (24 sudionika). Edukacija je imala za cilj upoznati sudionike s konceptom školskog volontiranja i njegovom implementacijom u redovne i izvannastavne aktivnosti u školi. Kroz edukaciju obrađene su teme: metodologija izrade volonterskih programa, koordinacija volonterskih akcija, formiranje volonterskih klubova u školama, menadžment volontera. Nakon edukacije slijede konzultacije za nastavnike i stručne suradnike koji će izraditi volonterske programe za svoje škole. Edukaciju i konzultacije te pomoć u izradi volonterskih programa pruža Volonterski centar Osijek.