Škola za udruge – Klakar

Datum objave: 18. 5. 2016.

20. i 21. travnja 2016. održan je prvi ciklus edukacija u Klakaru u sklopu programa Škola za udruge koju izvodi stručni tim udruge Eko Brezna. U prvom dijelu edukacije predstavnici udruga dobili su informacije o samom civilnom sektoru, njegovoj ulozi u lokalnoj zajednici, zakonskim regulativama koje su obvezujuće za udruge, volonterstvu, strateškom planiranju, te primjeni Pravilnika o financiranju javnih potreba općine Klakar.